Hoërskool Schweizer-Reneke Skoolgelde 2021-2022

By |

Hoërskool Schweizer-Reneke Skoolgelde 2021-2022

Hoërskool Schweizer-Reneke Skoolgelde 2021-2022

SKOOLFONDS

Gedurende die ouervergadering wat plaasgevind het op 29 November 2017 is die volgende bespreek en voorlopig goedgekeu
(die afwesigheid van ‘n kworum tydens hierdie vergadering lei tot ‘n volgende vergadering waar die begrong goedgekeur
moet word):
Skoolgelde is bepaal soos hieronder weergegee
Die begrong vir HSR vir 2018
Resolusie
Die skoolgelde per leerder (Gr 8-12) is R 9 000.00 vir die jaar 2018
Volgens die SA Skolewet, wet 84 van 1996 (soos gewysig) is skoolgeld betaalbaar op die eerste skooldag van die jaar ten opsigte waarvan die
skoolgeld van toepassing is. Die beheerliggaam sal egter die volgende aanvaar:
Skoolgelde 2018
Registrasiefooi van R1 000.00 op die eerste skooldag betaalbaar tov ALLE leerders
Oorblywende bedrag van R8 000.00 betaalbaar volgens een van die volgende metodes:
1. ‘n Eenmalige bedrag van R 7 200.00 voor 28 Februarie 2018 (korng van R800), OF
2. Tien maandelikse paaiemente van R800 vanaf 31 Januarie 2018 tot 31 Oktober 2018. Die verplignge van die ouer /
voog sal teen die einde van Oktober afgehandel wees
Ons strewe daarna om alle skoolgeld te ontvang wat betaalbaar is (behalwe vrystellings) sodat betalende ouers nie niebetalende ouers subsidieer nie.

 

Bankbesonderhede: ABSA BANK Beperk
Rekeningnaam: Hoërskool Schweizer-Reneke
Takkode: 632005
Rekeningnommer: 1230 390 122

 

SEE ALSO:

Hoerskool Wolmaransstad, Wolmaransstad

Alabama Secondary School, Klerksdorp

Alfred Maubane Secondary School, Temba

Bafokeng Secondary School, Phokeng

Bakwena High School, Brits

Barolong Secondary School, Mafikeng

Batswana Commercial Secondary School, Mmabatho

Bore Middle School, Ganyesa

Hoerskool Brits, Brits

Eletsa Secondary School, Letlhabile

Ferdinand Postma High School, Baillie Park, Potchefstroom

Fields College, Rustenburg

Herman Thebe High School, Mmatau

Hoerskool Schweizer Reneke, Schweizer-Reneke

Hoerskool Wesvalia, Klerksdorp

Holy Family Combined School, Mogwase

Ikatisong Secondary School, Letlhabile

Ipelegeng High School, Schweizer-Reneke

J M Ntsime High School, Rustenburg

Kgamanyane Secondary School, Moruleng

Hoerskool Klerksdorp, Klerksdorp

Langa la Sembo High School, Runstenburg

Letsatsing Science High School, Mmabatho

Hoerskool Lichtenburg, Lichtenburg

Mafikeng High School, Mafikeng

Marubising Secondary School, Taung

Milner High School, Klerksdorp

Mmokeng Secondary School, Kanana

Monchusi Secondary School, Morokweng

Moreri Secondary School, Tseoge

Ntebogang Secondary School, Dinokana, Zeerust

Ogodiseng Middle Secondary School, Morokweng

Potchefstroom Gimnasium High School, Potchefstroom

Potchefstroom Boys High School, Potchefstroom

President Mangope Technical and Commercial High School, Tlhabane

Promosa Secondary School, Potchefstroom

Reivilo High School, Reivilo

Rethusegile Secondary School, Lethabong

Die Hoerskool Rustenburg, Rustenburg

Sekete IV High School, Kanana

Selly Park Secondary School, Rustenburg

Setswakgosing High School, Morokweng

Sol Plaatje Secondary School, Mmabatho

Thapama Secondary School, Taung

Tiger Kloof Combined School, Tiger Kloof

Tshepagalang Secondary School, Letlhabile

Tsogo High School, Mmakau

Vryburg High School, Vryburg

Wedela Technical High School, Wedela

Madiba A Toloane High School, Jericho, North West

Regorogile Combined School, Ventersdorp

Zinniaville Secondary School, Rustenburg

Hoerskool Grenswag, Rustenburg

Central Secondary School, Brits

Lighthouse Christian College, Brits

Rustenburg Educational College, Olifantsnek, Rustenburg

Rabboni Christian School, Brits

Lebone II College , Phokeng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *